(1)
Kısa, M.; Tüzün, S.; Görükmez, S.; Dabak, M. R. Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma. J One Health Res. 2024, 2.