Durcanoğlu, O. T., Ayçiçek, U. B., Neiroukh, A., & Öner, C. (2023). Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi. Journal of One Health Research, 1(3), 33–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8422713