Kısa, M., Tüzün, S., Görükmez, S., & Dabak, M. R. (2024). Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Gebelerde Güvenli Annelik Bilgi Düzeyi: Kesitsel Bir Çalışma. Journal of One Health Research, 2(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10971133