Durcanoğlu, Osman Turgut, Umut Barış Ayçiçek, Abrar Neiroukh, ve Can Öner. 2023. “Aile hekimliği Polikliniklerine başvuran Geriatrik hastaların tanılarının Retrospektif Olarak Incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının Incelenmesi”. Journal of One Health Research 1 (3):33-38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8422713.