Durcanoğlu, O. T., Ayçiçek, U. B., Neiroukh, A. ve Öner, C. (2023) “Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi”, Journal of One Health Research, 1(3), ss. 33–38. doi: 10.5281/zenodo.8422713.