[1]
O. T. Durcanoğlu, U. B. Ayçiçek, A. Neiroukh, ve C. Öner, “Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi”, J One Health Res., c. 1, sy 3, ss. 33–38, Eki. 2023.