Öner, C. “Oner,C Kuduz Riskli Temas Halen gündemdeki Yerini Koruyor: Kuduz Rsikli Temas”. Journal of One Health Research, c. 1, sy 1, Ocak 2023, ss. 24-26, doi:10.5281/zenodo.7523907.