Durcanoğlu, Osman Turgut, Umut Barış Ayçiçek, Abrar Neiroukh, ve Can Öner. “Aile hekimliği Polikliniklerine başvuran Geriatrik hastaların tanılarının Retrospektif Olarak Incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının Incelenmesi”. Journal of One Health Research 1, no. 3 (Ekim 17, 2023): 33–38. Erişim Aralık 8, 2023. https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/14.