Serpen, Adnan. “Tek Sağlık yaklaşımının kökeni: Dünyada Ve Türkiye’deki Mevcut Durumu: Tek Sağlık yaklaşımının kökeni”. Journal of One Health Research 1, no. 3 (Ekim 17, 2023): 1–33. Erişim Aralık 8, 2023. https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/17.