1.
Durcanoğlu OT, Ayçiçek UB, Neiroukh A, Öner C. Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi. J One Health Res. [Internet]. 17 Ekim 2023 [a.yer 08 Aralık 2023];1(3):33-8. Erişim adresi: https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/14