Makale Detayına Dönün Sol Kalp Yetersizliğinde Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitör Tedavisinin Elektrokardiyografi Parametreleri ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi İndir PDF İndir