Sol Kalp Yetersizliğinde Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitör Tedavisinin Elektrokardiyografi Parametreleri ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 5

Yazarlar

  • Ayşe Naciye Erbakan İMÜ Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
  • Hilmi Çiftçi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10971114

Anahtar Kelimeler:

QT dispersiyon, sol kalp yetmezliği, ACE inhibitörü

Özet

Giriş: Elektrokardiyografi (EKG) parametrelerinden QT intervalleri ve RR intervallerindeki değişimlerin kalp yetersizlikli hastalarda ölüm riskinde artma ile beraber olduğu düşünülmektedir. Amacımız sol kalp yetersizliği olan hastalarda anjiyotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü kullanımının, kısa dönemde, QT dispersiyonu (QTd) ve diğer EKG parametreleri üzerine olan etkilerini incelemektir.

Yöntem: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğinde Ağustos-Ekim 1999 tarihleri arasında kalp yetersizliği tanısı konulan ve tedavileri enalapril 10 mg olarak başlanan 41 hasta değerlendirildi. EKG ölçümlerine uygun 26 hasta çalışmaya katıldı. Hastaların 12 derivasyonlu EKG ve ekokardiyografi ölçümleri çalışma başlangıcında ve 12 derivasyonlu EKG ölçümleri tedavinin 6. haftasında alındı. Hastaların EKG parametrelerinden QTd, QT max, QTc max, RRCV dahil olmak üzere diğer EKG parametreleri hesaplandı. Tedavi başlangıcı ve 6. haftadaki değerler karşılaştırıldı.

Bulgular: Yirmi altı hastanın başlangıç QT max, QTc max, RRCV ve QTd değerleri sırasıyla 381.9±30.47 msn, 476.3±31.2 msn1/2, 4.72±3.15 ve 56.9±16.7 msn bulundu. Altı haftalık enalapril tedavisi sonrası hesaplanan değerler sırasıyla 383.5±36.33 msn, 470.2±30.7 msn1/2, 4.96±2.94 ve 51.5±27.8 msn idi. Bu dört parametre için tedavi öncesi ve sonrası anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Başlangıç QTd≥50 msn olan hastaların değerlendirildiği alt grupta (n=21) ise başlangıç QTd değeri 63.3±11.1 msn, 6. hafta QTd değeri ise 50.5±24.4 msn bulundu (p=0.032).

Sonuç: Kalp yetersizliği olan hastalarda enalapril kullanımı kısa dönemde başta QTd olmak üzere EKG parametrelerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Başlangıç QTd intervali 50 msn üzerinde olan hastalarda ise 6 haftalık enalapril kullanımı ile QTd de anlamlı bir azalma görülmüştür.

Referanslar

Cohn JN, Johnson G, Ziesche S, et al. A comparison of enalapril with hydralazine–isosorbide dinitrate in the treatment of chronic congestive heart failure. New England Journal of Medicine. 1991;325(5):303-310.

Investigators* S. Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fractions and congestive heart failure. New England Journal of Medicine. 1991;325(5):293-302.

Higham P, Campbell R. QT dispersion. British heart journal. 1994;71(6):508.

Day CP, McComb JM, Campbell R. QT dispersion: an indication of arrhythmia risk in patients with long QT intervals. Heart. 1990;63(6):342-344.

Janse MJ, Wit AL. Electrophysiological mechanisms of ventricular arrhythmias resulting from myocardial ischemia and infarction. Physiological reviews. 1989;69(4):1049-1169.

Kautzner J, Malik M. QT interval dispersion and its clinical utility. Pacing and Clinical Electrophysiology. 1997;20(10):2625-2640.

Galinier M, Vialette J-C, Fourcade J, et al. QT interval dispersion as a predictor of arrhythmic events in congestive heart failure: importance of aetiology. European heart journal. 1998;19(7):1054-1062.

Barr CS, Naas A, Freeman M, Lang CC, Struthers AD. QT dispersion and sudden unexpected death in chronic heart failure. The Lancet. 1994;343(8893):327-329.

Grimm W, Steder U, Menz V, Hoffmann J, Maisch B. QT dispersion and arrhythmic events in idiopathic dilated cardiomyopathy. The American journal of cardiology. 1996;78(4):458-461.

Tamura A, Nagase K, Mikuriya Y, Nasu M. Relation of QT dispersion to infarct size and left ventricular wall motion in anterior wall acute myocardial infarction. The American journal of cardiology. 1999;83(10):1423-1426.

Malik M, Camm AJ. Mystery of QTc interval dispersion. American Journal of Cardiology. 1997;79(6):785-787.

Elming H, Holm E, Jun L, et al. The prognostic value of the QT interval and QT interval dispersion in all-cause and cardiac mortality and morbidity in a population of Danish citizens. European heart journal. 1998;19(9):1391-1400.

Goldberg RJ, Bengtson J, Chen Z, Anderson KM, Locati E, Levy D. Duration of the QT interval and total and cardiovascular mortality in healthy persons (The Framingham Heart Study experience). American Journal of Cardiology. 1991;67(1):55-58.

Pye M, Quinn A, Cobbe S. QT interval dispersion: a non-invasive marker of susceptibility to arrhythmia in patients with sustained ventricular arrhythmias? Heart. 1994;71(6):511-514.

Yayınlanmış

2024-04-21

Nasıl Atıf Yapılır

Erbakan, A. N., & Çiftçi, H. (2024). Sol Kalp Yetersizliğinde Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitör Tedavisinin Elektrokardiyografi Parametreleri ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi. Journal of One Health Research, 2(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10971114