Yayıncı

Journal of One Health Research  Türkiye Aile Hekimliği Vakfı tarafından yayınlanmaktadır. https://tahev.org.tr/