İntihal Politikası

Journal of One Health Research'e yayınlanmak için gönderilen her bir yazı intihal açısından taranmaktadır. İntihal yüzdesi %20 ve üzerindeki tüm çalışmalar doğrudan reddedilir.