Amaç ve Kapsam

Journal of One Health Research tek sağlık ile ilgili güncel, orijinal ve kaliteli bilimsel yayınları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Dergi öncelikli olarak zoonozlar, antibiyotik direnci, enfeksiyon hastalıkları, birinci basamak sağlık hizmetleri ve yönetimi, besin kaynaklı hastalıklar, halk sağlığı ve toplum sağlığı ile ilgili bilimsel makalaler, derlemeler ve olgu sunumlarının yayınına öncelik vermektedir. Journal of One Health Research tarafından yayınlanan tüm makaleler, çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir hale getirilir.