Yazım Kuralları

1. Journal of One Health Reserch tek sağlık alanında İngilizce ve Türkçe yazıları kabul etmektedir. Yazılar dergi web sitesi üzerinde bulunun online makale yükleme sistemi kullanılarak gönderilecektir. Posta veya elektronik posta ile  gönderilen makaleler değerlendirilmeyecektir.

2.Yayın kurallarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3.Değerlendirme için gönderilen tüm makaleler ile ilgili yazışma ve bilgilendirmeler online ortamda ve sorumlu yazar ile yapılacaktır.

4.Yazının siteme yüklenmesi sırasında  yazarlar tarafından imzalanmış  telif hakları ve çıkar ilişkisi formlarını  ile etik kurul onamıda sistme yüklenecektir.Bu formların olmaması durumunda yazı değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Dergiye yayın için gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Başka bir basılı yayında yayınlanmış, yayınlanacak, yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olan tüm yazılar için yazarlar veya yayıncılardan izin alındığına dair bir yazılı belge sunulmalıdır.Daha önce bildiri olarak sunulan araştırmaların bildiri tarihi, yeri yazı sonunda verilmelidir. Gerekli izinlerin usulüne uygun bir biçimde alınmasından yazarlar sorumludur.

6. Makaleler Microsoft Word ile hazırlanacaktır. Makalelerin A4 kağıt boyutuna kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak, 12 punto her iki yana dayalı ve 1,5 satır aralığı ile yazılması gereklidir. Tüm sayfalara sayfa ve satır numarası verilmelidir.

7. Tüm makalelerde  ana metinden ayrı olarak düzenlenecek bir başlık sayfası olmalıdır. Başlık sayfasında makalenin tam ismi ( eğer makale Türkçe ise İngilizce başlıkta verilmelidir) verrilmelidir. Bu sayfada tüm yazarların adı, soyadı,  kurum bilgileri, ORCID numaraları ve iletişim bilgileri verilmelidir. Yazıdan sorumlu yazar belirtilerek adı, soyadı, iletişim bilgileri (e posta ve telefon dahil) verilmelidir. Başlık sayfası sonunda makalenin kısa başlığı (50 karakteri geçmeyen), tablo ve figür sayısı, kelime sayısı belirtilmelidir.

8.1.Orijinal Araştırma Makalesi: Orijinal Araştırma Makalelerinin Başlık, Özet (makale Türkçe ise Türkçe ve  İngilizce Özet) Giriş, Yöntem, Bulgular , Tartışma   ve kaynakça bölümlerinden oluşması gereklidir. Tartışma bölümünden hemen sonra teşekkür , çıkar çatışması ve yazarlık katkısı sunulmalıdır. Orijinal Araştırma Makalelerinin  kaynakça çıkarıldığında 4000 kelimeyi aşmaması gereklidir.

8.2 Olgu sunumları: Olgu sunumlarının Başlık, Özet (makale Türkçe ise Türkçe ve  İngilizce Özet) Giriş, Olgu sunumu, tartışma ve kaynakça bölümlerinden oluşması gereklidir. Olgu  sunumlarının kaynakça çıkarıldığında 2000 kelimeyi aşmaması gereklidir.

8.3 Derleme: Derleme türü çalışmalar ise Başlık, Özet (makale Türkçe ise Türkçe ve  İngilizce Özet) ve ana metinden oluşmalıdır. Derlemelerin kaynakça çıkarıldığında 4000 kelimeyi aşmaması gereklidir.

8.4 Editöre mektup: Editöre mektupların kaynakça çıkarıldığında 500 kelimeden uzun olmaması gereklidir.

8.5 Tüm yazı çeşitlerinde özet kısmının 250 kelimeyi aşmaması gereklidir. Özetler giriş, yöntem, bulgular ve sonuç şeklinde yapılandırılacaktır.

8.6 Kaynaklar metin içerisnde sırasıyla rakam olarak üst simge şeklinde belirtilecektir. Kaynakça bölümü Vancavour  sistemine göre düzenlenecektir.

8.7 Her bir yazı tipi için toplam şekil, tablo ve resimlerin en çok 5 tane olması gereklidir. Her bir şekil, tablo ve resim numaralandırılmalıdır. Tablolarda tablo numarası ve başlığı üstte, şekillerde ise altta yer almalıdır. Her bir şekil ve tablo kaynakçadan sonra her biri ayrı sayfada yer alacak şekilde düzenlenmelidir.