Editörden


Özet Görüntüleme: 18 / PDF İndirme: 6

Yazarlar

  • Berrin Telatar

Özet

Sevgili okurlarımız,

İlkbaharın başladığı bu aylarda tekrar beraberiz. İkinci yılın ikinci sayısında okuyucularımıza artık Dergipark platformundan da bizlere ulaşabilecekleri bilgisini vererek başlamak istiyoruz. Dergimizin tarandığı uluslararası indekslerin yakın bir gelecekte artacağını umuyoruz.

Bu sayıda farklı alanlardan 4 makaleyi sizinle buluşturacağız. Yazılarımızdan birisi derleme, üçü ise araştırma makalesi… Derleme makalemiz önemli bir konu olan gıda güvenliği ile ilgili.  Günümüzde kendine çok geniş bir pazar alanı bulan besin destekleri gerçekten yeterince güvenli mi? Bu ürünlerin yasal zemini nedir? Işık bu derlemesinde bu soruların yanıtlarını veriyor. Günlük pratiğimize katkıda bulunacak bir çalışma. Corona virüs pandemisi gündemimizden düşmüş olmakla beraber bu döneme ait çalışmalar halen dergilerimize gelmekte. Aslında ileride oluşabilecek yeni pandemiler için deneyimimizi arttırabileceğini de düşünerek bu yayınları basmaya devam edeceğiz. Çalışma Ajaegbu ve arkadaşlarınca yapılmış. Sağlık ile ilişkili bölümlerde eğitim gören öğrencilerin Covid 19 ile ilgili bilgi ve tutumlarını değerlendirildiği bu çalışmada araştırmacılar bilginin tutuma ve davranışa dönmediğini vurguluyorlar. Diğer çalışmada araştırmacılar sol kalp yetmezliğinde ACE inhibitörleri ile tedavinin EKG parametreleri üzerine etkilerini ele almışlar ve belirgin bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlar. Anne ölümü ülkemiz açısından son on yıllarda hızlıca azaldı. Bu açıdan “güvenli annelik” kavramı sürekli olarak üzerinde durulması gereken bir kavram. Ancak Kısa ve arkadaşları gebelerde “güvenli annelik” bilgi düzeyinin orta seviyede olduğunu bildiriyorlar çalışmalarında. Bu açıdan daha fazla sağlık propagandası yapılması gerekli gibi görünüyor.

Yeni sayıda görüşmek dileğiyle… Keyifli okumalar…

Prof Dr Berrin Telatar

Başeditör

Yayınlanmış

2024-04-21

Nasıl Atıf Yapılır

Telatar, B. (2024). Editörden. Journal of One Health Research, 2(2). Geliş tarihi gönderen https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/34