Telatar, B. Editör Yazısı

Editör Yazısı


Özet Görüntüleme: 17

Özet

Sevgili okurlarımız,
Tek sağlık kavramı farklı disiplinlerin sağlığı korunması ve geliştirilmesi için bir araya gelmesini, ortak bir çatı altında çalışmasını hedefleyen bir kavramdır. Tek sağlık fikrinin Karl Virchow tarafından ilk defa ortaya atılmasının üzerinden yaklaşık 150 yıl geçmiş
olmasına karşın, 2000 li yıllarla hızla globalleşen dünya ile önemi ve gerekliliğini daha net anladık. Özellikle on birkaç yıl içinde yaşadığımız pandemi deneyimi tek sağlık anlayışının ne kadar hayati olabileceğini de deneyimlerle bize ispat etti. Tek sağlık şemsiyesi hekimler, veteriner hekimler, çevre sağlığı ile uğraşan uzmanlar başta olma üzere sağlık kavramı ile ilişkili olan herkesi içine almaktadır.
Bugün birbirinden güzel 5 makale ile ilk sayısını sizlerle buluşturacağımız Journal of One Health Research Dergisi de tek sağlık ilkeleri doğrultusunda ülkemizde birçok disiplinin bir araya gelmesi için önemli bir platform oluşturacağına inanıyoruz.
Yeni akademik bir yolculuğa başlarken bu derginin yayınlanmasında desteği olan başta Türkiye Aile Hekimliği Vakfı olmak üzere editörler kurulu ve bilim kurulundaki değerleri arkadaşlarıma, çalışmalarını bizden esirgemeyerek dergimize destek olan yazarlarımıza ve siz değerli okuyucularımıza teşekkürü bir borç biliyorum.
Dergimizin ikinci sayısında buluşmak dileğiyle….
Prof Dr Berrin Telatar
Baş editör

Yayınlanmış

2023-01-13

Nasıl Atıf Yapılır

Telatar, B. Editör Yazısı : Editör Yazısı . (2023). Journal of One Health Research, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/8