Editörden


Özet Görüntüleme: 8 / PDF İndirme: 6

Yazarlar

  • Can Öner Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Özet

Sevgili okurlarımız,
Dergimizin birinci yılını geride bıraktık. Dergimiz birkaç uluslararası indekste taranmakla beraber, yeni yılla beraber yeni indekslerimizi de sizlerle paylaşacağımızı umut ediyoruz.
Bu sayıda farklı alanlardan 4 makaleyi sizinle buluşturacağız. Yazılarımızdan birisi derleme diğer üçü ise araştırma makalesi. Dünya tek sağlık kavramından tek refaha doğru yol alırken, Serpen’in derlemesi bu yolculuğu gözlerimizin önüne serecek. Tek sağlık kavramının doğuşu ne olduğu ve varoluş mücadelesine kadar tüm süreçler çok güzel bir biçimde özetlemiş bu derlemede. Tek sağlıkla ilgilenenlerin başucu kaynağı olacağına inanıyoruz. Yaş sağlık hizmeti alma davranışı açısından önemli
bir belirleyicidir. Yaş arttıkça sağlık hizmeti arama davranışında artış olmaktadır. Peki yaşlı hastalar aile hekimliği polikliniklerine hangi tanılarla başvurmaktadır? Durcanoğlu ve arkadaşları geriatrik hastaların bir yıllık başvurularını ele alan tanımlayıcı çalışmaları ile bu soruya yanıt arıyorlar. KOAH önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hindistan’dan gelen çalışmamızda
Patil ve arkadaşları çalışmalarında üçüncü basamağa başvuran 6000 KOAH hastasının verisini bizimle paylaşıyorlar. Maalesef bu hastaların yarısının doğru ajanlar ve dozlarla tedavi edilmediği sonucu bizler için bu konuda daha dikkatli olmamız konusunda bir uyarıcı. Son çalışmamız ise aşı tereddüdü ile ilgili. COVID 19 pandemisini geride bırakırken özel bir grup olan gebelerde COVID 19 aşı tereddüdünü ele alan önemli bir çalışma.Çalışma bize eğitim ve sosyal medyanın gücünü tekrar hatırlatıyor.
Yeni yılda görüşmek dileğiyle…
Prof Dr Berrin Telatar
Başeditör

İndir

Yayınlanmış

2023-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Öner, C. (2023). Editörden. Journal of One Health Research, 1(3). Geliş tarihi gönderen https://onehealthjournal.com/index.php/pub/article/view/19