Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi

Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi


Özet Görüntüleme: 35 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

  • Osman Turgut Durcanoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi
  • Umut Barış Ayçiçek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi
  • Abrar Neiroukh Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi
  • Can Öner Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8422713

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 65 yaş üstü hastaların tanılarını değerlendirmektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 1.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 65 yaş ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada hastane veri tabanı kullanılmış ve bu tarihler arasında hastanenin aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların yaş, cinsiyet ve tanı bilgileri sistem üzerinden elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda aile hekimliği polikliniklerine başvuran yaşlı hastalarda en sık konulan tanıların hipertansiyon (%18,7), solunum yolu ile ilişkili hastalıklar (%11,3) ve tip 2 DM (%9,7) olduğu görülmüştür. Alınan tanılar ile cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılıklar mevcuttur.

Sonuç: Aile hekimlerinin bu hastalıklarla etkin mücadele edebilmesi için bu yaş grubunda sık karşılaşılan tanılara yönelik eğitim içerikleri arttırılmalıdır.

Referanslar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Türkiye İstatistik Yıllığı 2019. www.tuik.gov.tr adresinden 05.03.2021 tarihinde ulaşılmıştır.

Mert E. Use of emergency departments by elderly patients. Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9(2): 70-4.

Yaman A. Aile hekimliğine başvuran yaşlı bireylerde bilişsel değerlendirme. Konuralp Medical Journal 2015;7(2):121-123.

Shibuya K, Scheele S, Boerma T. Health statistics: time to get serious. Bulletin of the World Health Organization 2005;83:722-722.

Tümerdem Y. Gerçek yaş (Real Age). Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (3): 195-196

Ünsal A, Demir G, Özkan-Çoban A, Arslan-Gürol G. Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;12(3):5-10.

Arslan Ş, Atalay A, Kutsal YG. Yaşlılarda ilaç tüketimi. Turk J Geriatr 2000;3:56-60.

Ayrancı Ü, Köşgeroğlu N, Yenilmez Ç, Aksoy F. Eskişehir’de yaşlıların sosyoekonomik özellikleri ve sağlık durumları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(5): 113.

Olgun N, Aslan FE, Yücel N, Öntürk ZK, Laçin Z.Yaşlıların sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; (2): 72-78.

Öner C. Sağlığın sosyal belirleyicileri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics. 2014;5(3):15-8

Denton M,Prus S,Walters V. Gender differences in health: a Canadian study o the psychosocial, structural and behavioral determinants of health. Soc Sci Med 2004; 58(12):2585-600.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Durcanoğlu, O. T., Ayçiçek, U. B., Neiroukh, A., & Öner, C. (2023). Aile hekimliği polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların tanılarının retrospektif olarak incelenmesi: Geriatrik hastaların tanılarının incelenmesi. Journal of One Health Research, 1(3), 33–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.8422713