Dergi Hakkında

Journal of One Health Research, toplum sağlığını iyileştirmek için multidisipliner ve transdisipliner araştırmaları teşvik eden uluslararası bir süreli yayındır. Journal of One Health Research  politika yapıcılar ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde Tek Sağlık yaklaşımı doğrultusunda sürdürülebilir hastalık önleme ve kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalara odaklanır.

Journal of One Health Research bağımsız, tarafsız, çift-kör ve hakemli dergi prensiplerinde  yılda üç kez yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.

Journal of One Health Research, Özgün Makaleler, İnceleme Makaleleri, Meta-Analizler, Sistematik İncelemeler, Teknik Notlar, Yorumlar, Editöre Mektuplar, Görüşler ve Perspektifler yayınlamaktadır.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), the European Association of Science Editors (EASE), Yayın Etiği Komitesi (COPE) kılavuzlarına uygun olarak yürütülmektedir.

Makale gönderimi için gerekli şartlar ve değerlendirme süreci ile ilgili detaylı bilgiler  web sitesinde mevcuttur.

Journal of One Health Research'te ifade edilen ifadeler ve görüşler yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır. Reklamlarla ilgili tüm sorumluluk ilgili kuruluş(lar)a aittir. Türkiye Aile Hekimliği Vakfı ve editörler kurulu  bu yazı ve ilanlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 2 (2024): Journal of One Health Research
					Cilt 2 Sayı 2 (2024): Journal of One Health Research  Gör
Yayınlanmış: 2024-04-21

Makaleler

Tüm Sayıları Göster